Нормативно-правова база
позашкільної освіти

 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

  Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433)

  “Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад” від 27.08.2010 № 769

  “Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку” від 28.04.2009 № 422

  Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 № 1133)

  Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993)

  “Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини” від 08.12.2009 № 1494-р

  “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” від 14.06.2000№ 963

  “Про реалізацію статті 54 Закону України “Про освіту” та статті 48 Закону України “Про вищу освіту” (перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників) від 26.04.2003 № 632

  На засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з реалізації її І етапу (09.08.2017)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України №526-р від 09.08.2017 Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапуНАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

  Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 710-р “Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні”

  Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 № 796)

  Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

  Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки

  ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

  Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 від від 09 грудня 2020 р. № 1236

  Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 05 серпня 2020 р. №695

 • Накази Міністерства освіти і науки України

  Наказ МОН від 31.10.2019 №1357 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості”

  Наказ МОН від 30.10.2018 № 1175 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості у номінації “Керівник гуртка – 2019”

  КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (Наказ МОН від 16.06.2015 р. №641″Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах”

  Інформація щодо проведення Всеукраїнської гри “Сокіл” (Джура): положення, наказ, зміни до наказу, рекомендації.

  Перелік навчальних програм гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КОІПОПК (дослідницько-експериментальний напрям)

  Перелік навчальних програм гуртків, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КОІПОПК (соціально-реабілітаційний напрям)

  “Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах” Наказ

  “Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ положення) “

  Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів від 31.10.2012 №1230

  “Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту” від 12.07.2001 № 510

  “Про затвердження типових переліків навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і від 08.01.2002 № 5

  “Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах” від 11.08.2004 № 651

  “Про затвердження Положення про почесні звання “Народний художній колектив” і “Зразковий художній колектив” від 14.08.2002 № 461

  “Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків” від 16.04.2003 № 238

  “Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів” від 10.05.2002 № 292

  “Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів” від 06.11.2009 № 1022

  “Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання” від 05.11.2009 № 1010

  “Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів” від 19.12.2002 № 730

  “Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України” від 24.03.2006 № 237

  “Про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді “Моя Батьківщина – Україна” від 14.06.2010 № 561

  “Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності” від 07.11.2000 № 522

  “Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України” від 17.06.2008 № 537

  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України” від 13.07.2007 № 605

  “Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді” від 27.10.14 № 1232

  Наказ МОН України від 03.01.2019 № 7 “Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти”

  Наказ МОН України від 01.02.2019 р. № 114 “Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності“

  Наказ МОН від 08 червня 2018 р. “Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 р. № 1132/32584)

  Наказ МОН від 12.10.2020 № 1261 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості”

  Наказ МОН 05.01.2021 №17 Про затвердження типової освітньої програми закладу позашкільної освіти Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 р. за N 308/35930

  Щодо повернення нормативно-правового акта після державної реєстрації

 • Листи Міністерства освіти і науки України

  Лист МОН №1/9-423 від 05.07.2018 Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти в 2018/2019 навчальному році_додаткиЛист Про підтримку позашкільної освіти та збереження мережі позашкільних закладів від 22.10.2014 № 1/9-547

  “Про навчальні програми з позашкільної освіти” від 18.07.2013 №1/9-502

  Про навчальнi програми та навчальну лiтературу з позашкiльної освiти, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України для використання в закладах позашкiльної освiти в 2018/2019 навчальному роцi

  Лист ІМЗО від 19.07.2018 № 22.1/10-2573 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік

  Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів Наказ

  “Щодо відзначення 20-ї річниці незалежності України у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 08.07.2011 №1/9-522

  “Методичні рекомендації щодо формування негативного ставлення суспільства до будь-яких форм і проявів тероризму та екстремізму” від 11.08.2011 №1/9-609

  Про збереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування від 19.03.2014 №1/9-151Лист МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р.“

  Лист ІМЗО від 13.07.2017 № 21.1/10-1410 «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 н. р.»

  Лист НЕНЦУМ від 28.02.2017 № 49 «Інструктивно-методичний лист щодо питання співпраці між опорними школами та позашкільними навчальними закладами в умовах реформування освіти України»

  Лист НЕНЦУМ від 09.08.2017 № 156 «Організація та зміст освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування у 2017/2018 навчальному році»

  Методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в 2019-2020 н.р.

  Лист МОН України від 19.05.2020 № 6/643-20 “Про надання організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті”

  Лист МОН від 07.07.2020 р.№ 1/9-363 “Методичні рекомендації щодо застосування порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти”

  Лист МОН 1/9-406 від 29.07.2020 р. Про підготовку закладів освіти до нового навчального року

  Лист МОН № 1/9-385 від 20.07.20 року про Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

  Лист МОН №6/1054-20 від 28.08.2020 про організацію освітнього процесу у закладах позашкільної освіти у 2020-2021 н.р.

  Лист МОН України №1/9-292 від 29.05.2020 “Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти”

 • Накази та листи департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

  Наказ ДОН від 23 листопада 2018 року № 351 «Про проведення І (районного, міського) та ІІ (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 351_наказ_Додаток_4 джерело 351_наказ_Додаток_3 джерело 351_наказ_Додаток_2 джерело 351_наказ_Додаток_1 ДЖЕРЕЛО 351_наказ_Джерело творчості

  Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу творчих робіт “Київщина без корупції” від 22 квітня 2016 року № 143

  Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») від 17 лютого 2015 року №1/9-78

  Методичні рекомендації застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти

  Про проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експерименталних робіт з природознавства “Юний дослідник” від 20.02.2020 №39

  Про проведення обласного фестивалю театрів моди “Феєрія моди” від 05.02.2020 №25

  Про проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу на кращий суспільно значущий проєкт учнівського самоврядування від 03.02.2020 №19

  Про проведення обласних змагань серед учнівської молоді з пішогідного туризму в закритих приміщеннях від 17.01.2020 №9

  Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти усіх типів та форм власності від 11.03.2020 №64